Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Radius Manager CS

5.540.160 VNĐ
Ask a question
TTS03003
In stock
+
Radius Manager là một tính năng ổn định, phong phú và dễ sử dụng dựa trên Free Radius và nó là thích hợp nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Providers) và bất kỳ loại HotSpots nào.
Gói instalation cài đặt đầy đủ cấu hình Linux OS và Radius Manager Panel từ đó hệ thống có thể được sửa đổi (MySQL, Network Interface, Domain Name ...) nếu cần thiết.
Nó có một giao diện quản lý người dùng được tối ưu hóa và có chức năng cao, hoàn hảo cho ISP, nhưng cũng đơn giản của việc sử dụng và thiết kế trực quan cho HotSpots.
Mục đích chính của Radius Manager là giảm thiểu công việc quản lý người dùng IPS xuống mức tối thiểu và tất cả ở một địa điểm.

Similar products

At the same price!

5.540.160 VNĐ
ACDSee Home Pack 2020
TTS01527
5.707.200 VNĐ
5.730.400 VNĐ