Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

IDEAL Remote 16.0

7.377.600 VNĐ
Ask a question
TTS00609
In stock
+
DEAL Remote không chỉ là một công cụ điều khiển từ xa, ngoài việc kiểm soát từ xa, bạn có thể truy cập và quản lý máy tính từ xa, sổ đăng ký, sự kiện, máy in, quy trình, phiên, tệp mở, thuộc tính WMI và cuối cùng là hệ thống thông tin.
IDEAL Remote tương thích với kiến trúc Windows 32bit và 64bit.

Similar products

At the same price!

7.493.600 VNĐ
7.540.000 VNĐ
7.238.400 VNĐ