Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

IDEAL Migration 5.9

7.284.800 VNĐ
Ask a question
TTS00610
In stock
+
IDEAL Migration giúp bạn có thể di chuyển tất cả các đối tượng NT và Active Directory (Đơn vị tổ chức, nhóm người dùng, danh bạ, người dùng, tệp, chia sẻ, quyền) từ bất kỳ máy chủ Windows NT và Active Directory nào, nhưng cũng tự động thay đổi mà không cần can thiệp và trong khi bảo quản hồ sơ người dùng.

Similar products