Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

IDEAL Dispatch 9.8

7.006.400 VNĐ
Ask a question
TTS00612
In stock
+
Với sự trợ giúp của IDEAL Dispatch, bạn có thể cài đặt từ xa các bản vá lỗi của Windows, chạy tập lệnh và tệp msi, gỡ cài đặt chương trình hoặc cập nhật phần mềm trên tất cả các máy chủ và máy trạm khách trên mạng của bạn, trong môi trường Nhóm làm việc hoặc Active Directory.

Similar products