Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

NovaMind Subscription

2.004.480 VNĐ
Ask a question
TTS00418
In stock
+
Novamind cho phép bạn nhanh chóng sắp xếp ý tưởng và suy nghĩ của mình bằng cách đưa chúng vào một bản đồ trực quan tương tác. Bản đồ tư duy này bắt đầu với chủ đề trung tâm của bạn và cho phép bạn động não và sắp xếp tất cả các chi tiết của dự án của bạn trong khi cung cấp cho bạn một bức tranh lớn theo nghĩa đen trên đờng đi.

At the same price!

1.948.800 VNĐ
2.088.000 VNĐ
ACDSee 365 Plans
TTS01530
1.920.960 VNĐ