Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Nagios XI Standard Edition - 200 Node License

89.204.000 VNĐ
Ask a question
TTS00784
In stock
+

Mạnh mẽ nhất của chúng tôi giám sát cơ sở hạ tầng CNTT và giám sát phần mềm cảnh báo giải pháp cho yêu cầu ngày nay tổ chức đòi hỏi.
Đi Beyond cơ bản nó giám sát khả năng phần mềm, nagios XI cung cấp các tổ chức với cái nhìn sâu sắc mở rộng của CNTT cơ sở hạ tầng của họ trước khi vấn đề ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh quan
Được thiết kế với cả hai quyền lực và dễ sử dụng trong tâm trí, nagios XI cung cấp khả năng tiện dụng vô song, tính linh hoạt và Customizability để đáp ứng nhu cầu của bạn.

At the same price!

90.178.400 VNĐ
IBM SPSS Statistics Base
TTS01902
93.496.000 VNĐ
Nagios Log Server
TTS00792
92.776.800 VNĐ