Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

iMonitor EAM Encryption - 5 Agent

11.135.000 VNĐ
Ask a question
TTS03065
In stock
+
iMonitor EAM cung cấp khả năng hiển thị chưa từng có trong các hoạt động truyền thông trực tuyến của nhân viên và nhà thầu. iMonitor EAM là hệ thống lưu trữ. Cung cấp dữ liệu chi tiết, chính xác và có thể hành động để phản hồi sự cố, giám sát nội bộ có nguy cơ cao và báo cáo năng suất, ghi lại mọi hoạt động máy tính của nhân viên. Tất cả các sự kiện trong một giải pháp, iMonitor EAM nhằm mục đích tối đa hóa giá trị của mỗi nhân viên và cải thiện năng suất của họ.phiên bản Encryption có thêm tính năng mã hóa data gửi qua Mail, Chat, upload hot.

Similar products

At the same price!

11.437.600 VNĐ
10.904.000 VNĐ
ActivePresenter 7 Pro
TTS02199
11.136.000 VNĐ