Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Dynamsoft SourceAnywhere Hosted (Team Plan/User/Year)

3.897.600 VNĐ
Ask a question
TTS00333
In stock
+
SourceAnywhere Hosted của Dynamsoft là dịch vụ kiểm soát nguồn / lưu trữ trực tuyến dựa trên máy chủ SQL. Đó là cơ sở hạ tầng kiểm soát phiên bản hiệu quả, đáng tin cậy, nhanh chóng và an toàn. Được thiết kế dành cho các lập trình viên, những người làm việc trong IDE, đặc biệt là những người sử dụng Visual Studio, Eclipse và Dreamweaver (Windows).