Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Citrix System

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix ADC (trước đây là NetScaler ADC). Tối ưu hóa, bảo mật và kiểm soát phân phối ứng dụng từ bất kỳ đám mây nào.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix Analytics. Thu thập dữ liệu qua các đề xuất của Citrix và tạo ra những hiểu biết có thể hành động, cho phép quản trị viên chủ động xử lý các mối đe dọa bảo mật của người dùng và ứng dụng, cải thiện hiệu suất ứng dụng và hỗ trợ các hoạt động liên tục.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix Application Delivery Management (trước đây là NetScaler Management & Analytics System). Là một giải pháp quản lý, phân tích và điều phối mạng tập trung.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix Content Collaboration. Cho phép bảo mật dữ liệu cấp doanh nghiệp cho người dùng di động trong khi duy trì toàn bộ kiểm soát IT.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix Endpoint Management (trước đây là XenMobile). Quản lý tất cả các điểm cuối của bạn trong một giải pháp quản lý di động doanh nghiệp hoàn chỉnh.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix Hypervisor (trước đây là XenServer). Là một nền tảng quản lý ảo hóa hàng đầu được tối ưu hóa cho các cơ sở hạ tầng ảo hóa ứng dụng, máy tính để bàn và máy chủ.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix SD-WAN. Chuyển đổi quyền truy cập trên đám mây với SD-WAN. Một mạng lưới phục hồi cho lưu lượng ứng dụng hôm nay.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix ShareFile. Gửi an toàn, chia sẻ, nhận phản hồi, phê duyệt và thậm chí chữ ký điện tử trên bất kỳ tệp nào, nhanh chóng.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix Virtual Apps and Desktops. Cung cấp ứng dụng ảo và máy tính để bàn an toàn. Cung cấp quyền truy cập từ xa an toàn cho nhân viên trong khi cắt giảm chi phí IT.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix Web App Firewall. Là tường lửa ứng dụng web (WAF) bảo vệ các ứng dụng web và trang web khỏi các cuộc tấn công đã biết và chưa biết, bao gồm tất cả các mối đe dọa lớp ứng dụng và zero-day.
In stock

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Bản quyền phần mềm Citrix Workspace. Cải thiện năng suất kinh doanh với một không gian làm việc kỹ thuật số tích hợp đầy đủ.
In stock