Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Brekeke Sip Server Standard Edition

13.920.000 VNĐ
Ask a question
TTS00616
In stock
+
Brekeke Sip Server Standard Edition hỗ trợ Giao thức khởi tạo phiên (SIP) tiêu chuẩn của ngành, Brekeke SIP Server cung cấp nền tảng hệ thống SIP đáng tin cậy và có thể mở rộng cho các nhà mạng điện thoại, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông và nhà tích hợp, cũng như các nhà sản xuất các sản phẩm SIP. Như được định nghĩa trong đặc tả cơ sở SIP RFC 3261, Brekeke SIP Server cung cấp chức năng của máy chủ đăng ký SIP, máy chủ chuyển hướng SIP và máy chủ proxy SIP. Brekeke SIP Server là một proxy trạng thái duy trì trạng thái phiên, cung cấp xử lý tối ưu để kiểm soát phiên.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

At the same price!

14.455.224 VNĐ
13.688.000 VNĐ