Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SecureIIS Web Server Security

47.188.800 VNĐ
Ask a question
TTS00561
In stock
+
SecureIIS cung cấp bảo mật máy chủ web cho nền tảng Microsoft IIS, với khả năng bảo vệ tường lửa của máy chủ Windows khỏi các lỗ hổng đã biết và chưa biết. SecureIIS hoạt động bên trong máy chủ web IIS, chủ động kiểm tra tất cả các yêu cầu đến ở mỗi giai đoạn xử lý dữ liệu để ngăn lưu lượng mạng có thể gây hại - cho dù được mã hóa hay không - xâm nhập vào máy chủ của bạn.

At the same price!

47.536.800 VNĐ
ArcGIS for Developers
TTS01843
45.240.000 VNĐ
Autodesk Inventor 2021
TTS02264
48.372.000 VNĐ