Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Oracle Partitioning (Processor)

322.294.400 VNĐ
Ask a question
TTS00683
In stock
+
Oracle Partitioning nâng cao khả năng quản lý cơ sở dữ liệu, hiệu suất và tính khả dụng cho nhiều loại ứng dụng. Phân vùng cho phép các bảng, chỉ mục và bảng được tổ chức theo chỉ mục được chia thành nhiều phần nhỏ hơn và quản lý chi phí hiệu quả trên các tầng lưu trữ đĩa khác nhau với mức độ chi tiết tốt hơn để cải thiện hiệu suất truy cập.

At the same price!

314.870.400 VNĐ
309.256.000 VNĐ