Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Oracle Database Vault (Named User Plus)

6.449.600 VNĐ
Ask a question
TTS00685
In stock
+
Oracle Database Vault giúp các tổ chức tăng cường bảo mật cho các ứng dụng hiện có và giải quyết các nhiệm vụ quản lý đòi hỏi phân tách nhiệm vụ, ít đặc quyền nhất và các biện pháp kiểm soát phòng ngừa khác để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và quyền riêng tư của dữ liệu. Oracle Database Vault chủ động bảo vệ dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Oracle khỏi bị người dùng cơ sở dữ liệu đặc quyền truy cập.

At the same price!

6.150.000 VNĐ
Atomic Email Studio
TTS01545
6.375.360 VNĐ
CADtools 12 (Upgrade)
TTS00350
6.375.360 VNĐ