Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Oracle Active Data Guard

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS00684
In stock
Oracle Active Data Guard cung cấp bảo vệ dữ liệu thời gian thực và tính sẵn sàng trong khi loại bỏ thỏa hiệp vốn có với các giải pháp khác cho Oracle Database. Nó cho phép không mất dữ liệu khắc phục thảm họa (DR) qua bất kỳ khoảng cách mà không ảnh hưởng hiệu suất cơ sở dữ liệu. Nó sửa chữa tham nhũng vật lý mà không ảnh hưởng đến tính sẵn sàng và tiết kiệm băng thông mạng mà không cần mục đích đặc biệt các thiết bị mạng. Nó làm giảm thời gian chết cho Oracle nâng cấp cơ sở dữ liệu mà không dễ bị lỗi thủ tục bằng tay. Nó làm tăng lợi tức đầu tư trong DR hệ thống sử dụng sự đơn giản của sao chép vật lý.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất