Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Micro Focus® Together

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01566
Còn hàng

Phần mềm tạo mô hình trực quan.

Cải thiện sự nhanh nhạy trong kinh doanh với hình ảnh hóa mô hình

Mô hình là yếu tố cần thiết để đảm bảo tính ổn định của kiến trúc. Trực quan hóa các mô hình giúp tổ chức nâng cao khả năng hiểu, giao tiếp và giá trị tài liệu.

Thiết kế các mẫu cho sự thành công của dự án có thể lặp lại

Tạo và sử dụng lại các mẫu thiết kế tiêu chuẩn ngành đã được kiểm chứng để đảm bảo các ứng dụng chất lượng cao hơn và thúc đẩy việc sử dụng các bản thiết kế thành công. Việc làm lại ít hơn từ các lỗi thiết kế sau này trong vòng đời phát triển có nghĩa là hiệu quả của nhóm cao hơn.

Giúp các bên liên quan luôn đồng bộ hóa

Các khả năng cần thiết bao gồm tạo tài liệu tự động, tái sử dụng nội dung phần mềm, truyền bá nhanh chóng các thay đổi thông qua tái cấu trúc và công nghệ LiveSource độc đáo.

Nền tảng mô hình tiên tiến hàng đầu

Nền tảng này cung cấp một cách tiếp cận hợp tác để lập mô hình kiến trúc doanh nghiệp để các yêu cầu, kiến trúc, thiết kế và mã luôn đồng bộ.

Ngôn ngữ mô hình thống nhất

Kiến trúc theo hướng mô hình và các hệ thống mô hình hóa dữ liệu trong Micro Focus Cùng nhau kết hợp Ngôn ngữ tạo mô hình thống nhất (UML) để tạo mô hình hệ thống đa năng.

Công nghệ LiveSource

LiveSource là một cơ chế lưu trữ mô hình sử dụng mã nguồn của ngôn ngữ lập trình để quản lý các phần tử và loại bỏ các công việc không cần thiết.

Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất