Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Micro Focus StarTeam

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01570
In stock
Micro Focus StarTeam. hỗ trợ phát triển quy mô doanh nghiệp, bao gồm các nhóm phân phối theo địa lý. Hàng trăm dự án phát triểnStarTeam supports enterprise-scale development, including geographically distributed teams. Hundreds of development projects help users benefit from the central control and visibility provided by a single repository.

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất