Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Micro Focus® AccuRev

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01567
Còn hàng

Micro Focus® AccuRev đơn giản hóa quy trình để xây dựng và duy trì phần mềm phức tạp.

Khả năng hiển thị, cộng tác và truy xuất nguồn gốc

Hỗ trợ nhiều cơ sở mã song song với các mức độ phức tạp khác nhau. Tất cả các quy trình và hoạt động đều là TimeSafe, đảm bảo khả năng tái tạo của cơ sở nguồn và tạo ra một dấu vết kiểm tra mạnh mẽ và có thể truy nguyên.

Phát triển dựa trên thay đổi

Gói Thay đổi đảm bảo những câu chuyện, vấn đề và khiếm khuyết nào trong một bản phát hành và “nội dung thay đổi” có thể theo dõi được trong toàn bộ SDLC.

Mô hình hóa quy trình mạnh mẽ

Khả năng kiểm soát động tất cả các thay đổi “đang diễn ra” cho toàn bộ tổ chức phát triển bằng cách mô hình hóa quá trình phát triển.

Tích hợp liền mạch với IDE của bạn

AccuRev tích hợp chặt chẽ với Eclipse, Visual Studio và Môi trường phát triển tích hợp IntelliJ (IDE). Điều này cho phép các nhà phát triển ở trong một môi trường tích hợp mà không cần chuyển đổi giữa IDE và AccuRev.

GitCentric

GitCentric cho phép sức mạnh và tính linh hoạt của Git được tăng cường với khả năng bảo mật, khả năng kiểm tra và hình ảnh hóa quy trình phát triển. Các nhà phát triển có quyền tự do sử dụng Git mà không ảnh hưởng đến bất kỳ tiêu chuẩn hoặc cơ quan quản lý nào của Doanh nghiệp.

DevOps đã sẵn sàng

AccuRev tích hợp chặt chẽ với Jenkins, một công cụ xây dựng phổ biến dành cho các nhà phát triển, nhà quản lý phát hành và các cửa hàng phát triển nhanh.

Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất