Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Spira Team (3 User) (download subscription)

55.680.000 VNĐ
Ask a question
TTS00974
In stock
+
Cần quản lý toàn bộ vòng đời dự án của bạn? Từ các yêu cầu và trường hợp thử nghiệm, đến các nhiệm vụ và mã - SpiraTeam đã giúp bạn. Mạnh mẽ, đơn giản và linh hoạt, SpiraTeam giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.Với SpiraTeam, quản lý các nhiệm vụ và lỗi của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng bộ hóa chúng với nhóm của bạn và quay lại phát triển. Kiểm soát phiên bản tích hợp, kiểm tra (thủ công và tự động) và báo cáo có thể tùy chỉnh, giúp bạn theo dõi tất cả.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

At the same price!

Alchemer Full Access
TTS03030
54.288.000 VNĐ
56.608.000 VNĐ
Boris FX Silhouette
TTS02760
54.172.000 VNĐ