Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Spira Plan (3 User/monthly ) (cloud subscription)

2.951.040 VNĐ
Ask a question
TTS00972
In stock
+
Bạn cần lập kế hoạch và quản lý các dự án và chương trình của mình? SpiraPlan giúp bạn đặt mục tiêu và thực hiện chúng với báo cáo dự án chéo, theo thời gian thực. Khi bạn cần giao hàng đúng hạn và đúng ngân sách, SpiraPlan's đã sắp xếp.Với SpiraPlan, quản lý các tác vụ, sự cố và mã của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đồng bộ hóa các dự án, chương trình và nguồn lực của bạn để đảm bảo đúng người đang làm công việc phù hợp để đáp ứng mục tiêu của bạn. SpiraPlan giúp bạn theo dõi tất cả.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

At the same price!

2.992.800 VNĐ
3.016.000 VNĐ
Babylon 10 Pro- Lifetime
TTS00675
2.820.000 VNĐ