Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

RemoteLaunch (Single User) (Download subscription)

5.568.000 VNĐ
Ask a question
TTS00976
In stock
+
Mở rộng cài đặt SpiraTest của bạn với hỗ trợ kiểm tra hồi quy tự động. Ứng dụng RemoteLaunch của chúng tôi sẽ kết nối với các công cụ kiểm tra tự động của bạn và cho phép SpiraTest điều phối các hoạt động kiểm tra của bạn, cả thủ công và tự động ở một nơi.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

At the same price!

5.540.160 VNĐ
ACDSee Home Pack 2020
TTS01527
5.707.200 VNĐ
5.730.400 VNĐ