OsMonitor

OsMonitor là một dự án của Wangya Computer Co., Ltd. WangYa là một công ty TNHH được thành lập vào năm 2007. Tất cả các văn phòng phát triển đều được đặt tại Châu Á. Các văn phòng bán hàng được đại diện bởi 2Checkout và Paypal. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có đại lý chính thức ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Đài Loan, Việt Nam và Bắc Kinh. Chúng tôi đang xây dựng trung tâm tổng đài điện thoại tại Canada. Cho đến lúc đó, chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật qua email vì sự chênh lệch múi giờ thế giới và một số lý do khác.

OsMonitor là một phần mềm giám sát nhân viên mạnh mẽ cho các công ty thuộc mọi quy mô. Là một phần mềm đáng tin cậy hiện đang chạy trên 200.000 PC trên toàn thế giới. Phần mềm cho phép bạn biết mọi chi tiết về các hoạt động nhân viên của mình. Vận hành trên PC và Internet, ngăn họ làm những việc không được cho phép.

There are no products in this section