Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

WatchGuard System Manager

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01449
In stock
WatchGuard System Manager là một nền tảng vượt trội cho phép bạn quản lý tập trung tất cả các thiết bị Firebox trong mạng của mình bằng một bảng điều khiển dễ sử dụng. Cho dù bạn đang quản lý bảo mật như một chuyên gia CNTT hoặc nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý, hãy tận dụng các công cụ quản lý và giám sát WSM để nhanh chóng áp dụng các thay đổi cấu hình cho các thiết bị Firebox của bạn trong thời gian thực hoặc theo nhiệm vụ theo lịch trình.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất