Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

WatchGuard Multi-Factor Authentication

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01455
In stock
WatchGuard Multi-Factor Authentication là giải pháp xác thực đa yếu tố độc đáo không chỉ giúp giảm khả năng gián đoạn mạng và vi phạm dữ liệu phát sinh từ thông tin bị mất hoặc bị đánh cắp, mà nó còn cung cấp khả năng quan trọng này hoàn toàn từ Cloud để thiết lập và quản lý dễ dàng. AuthPoint vượt xa xác thực 2 yếu tố truyền thống (2FA) bằng cách xem xét các cách sáng tạo để xác định tích cực người dùng và hệ sinh thái tích hợp bên thứ 3 của chúng tôi có nghĩa là bạn có thể sử dụng MFA để bảo vệ quyền truy cập vào mạng, VPN và ứng dụng Đám mây. Ngay cả người dùng không có kỹ thuật cũng thấy ứng dụng di động AuthPoint dễ sử dụng và thuận tiện!

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất