Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

WatchGuard AP125

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01450
In stock
WatchGuard AP125 giúp bảo vệ chống lại các mối đe dọa pha trộn phức tạp ngày nay đòi hỏi nhiều khả năng bảo mật, và những đối xử không phân biệt đối xử giữa một con đường mạng có dây hoặc không dây với các mục tiêu của họ. WatchGuard AP125 đáp ứng thách thức này bằng cách mở rộng tốt nhất-trong-lớp bảo mật UTM - bao gồm cả kiểm soát ứng dụng, phòng chống xâm nhập, URL và nội dung web lọc, virus và thư rác chặn và nhiều hơn nữa - từ XTM với WLAN. Với WatchGuard AP125, doanh nghiệp có thể khai thác sức mạnh của các thiết bị di động.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất