Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Virtual Machinery BTree (Site License)

13.920.000 VNĐ
Ask a question
TTS01270
In stock
+
Virtual Machinery BTree là một trong những chương trình được giữ bí mật. Chúng là các cơ chế lưu trữ dữ liệu hiệu quả cao làm nền tảng cho các cơ sở dữ liệu thương mại mạnh nhất hiện nay. Các cơ sở dữ liệu này xen kẽ một lớp SQL giữa bạn và cấu trúc BTree bên dưới, triển khai B + Tree của Virtual Machine loại bỏ lớp này và cho phép bạn truy cập vào nguồn năng lượng thô bên dưới.