Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Parallels Remote Application Server 16.5.1 (for Business) - 1 Year

2.784.000 VNĐ
Ask a question
TTS00081
In stock
+
Parallels Remote Application Server là một giải pháp hàng đầu cho ứng dụng ảo và phân phối máy tính để bàn. Nó cung cấp các ứng dụng Windows cho bất kỳ ai sử dụng bất kỳ hệ điều hành hoặc thiết bị di động nào.

At the same price!

Motion Design 2
TTS00966
2.784.000 VNĐ
.NET Reflector
TTS01415
2.784.000 VNĐ
2.756.160 VNĐ