Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Parallels Desktop 14 for Mac Pro Edition (for Home)

2.784.000 VNĐ
Ask a question
TTS00989
In stock
+
Giải pháp nhanh nhất, dễ nhất và mạnh nhất để chạy các ứng dụng Windows trên máy Mac mà không cần khởi động lại. Bây giờ bao gồm Parallels Toolbox để dễ dàng thực hiện các tác vụ thiết yếu.

At the same price!

Motion Design 2
TTS00966
2.784.000 VNĐ
.NET Reflector
TTS01415
2.784.000 VNĐ
2.756.160 VNĐ