Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Parallels Desktop 14 for Mac (for Home)

2.227.200 VNĐ
Ask a question
TTS00079
In stock
+
Giải pháp nhanh nhất, dễ nhất và mạnh nhất để chạy các ứng dụng Windows trên máy Mac mà không cần khởi động lại. Bây giờ bao gồm Parallels Toolbox để dễ dàng thực hiện các tác vụ thiết yếu.

At the same price!

Atomic Mail Sender
TTS01542
2.223.024 VNĐ
2.250.400 VNĐ
2.225.808 VNĐ