Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine Patch Connect Plus - Professional Edition

16.680.800 VNĐ
Ask a question
TTS00847
In stock
+
ManageEngine Patch Connect Plus là một công cụ giúp triển khai các bản vá cho hơn 250 ứng dụng của bên thứ ba như ứng dụng Adobe, Java và WinRAR bằng máy chủ Trình quản lý cấu hình hệ thống Microsoft hiện tại của bạn. Do đó, cung cấp giải pháp cho vấn đề bằng cách tích hợp với cơ sở hạ tầng quản lý bản vá SCCM hiện tại của bạn.

At the same price!

16.588.000 VNĐ
17.121.600 VNĐ
17.330.400 VNĐ