Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine Password Manager Pro's MSP Standard Edition

37.212.800 VNĐ
Ask a question
TTS00950
In stock
+
Phiên bản MSP của ManageEngine Password Manager Pro cho phép các nhà cung cấp dịch vụ quản lý tập trung mật khẩu đặc quyền của khách hàng của họ thông qua cách tiếp cận hoàn toàn tự động, dựa trên chính sách. Điều này đảm bảo MSP có thể cung cấp bảo vệ dữ liệu quan trọng ở trên và ngoài khách hàng của họ. Hướng dẫn bảo mật thực hành tốt nhất cho thông tin nhạy cảm và cũng giúp họ chứng minh cho khách hàng của họ rằng dữ liệu quan trọng đang được xử lý an toàn.

At the same price!

Cybozu Share360
TTS00138
35.960.000 VNĐ
37.120.000 VNĐ
Autodesk 3Ds Max 2021
TTS02268
37.584.000 VNĐ