Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine Log360

12.597.600 VNĐ
Ask a question
TTS00927
In stock
+
ManageEngine Log360 là giải pháp một cửa của bạn cho tất cả các thách thức quản lý nhật ký và bảo mật mạng. Đây là một giải pháp tích hợp kết hợp EventLog Analyzer và ADAudit Plus vào một bảng điều khiển duy nhất để giúp bạn quản lý kiểm toán Active Directory và bảo mật mạng một cách dễ dàng.

At the same price!

IDEAL Administration
TTS01215
12.555.840 VNĐ
12.296.000 VNĐ
12.064.000 VNĐ