Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine Firewall Analyzer Distributed Edition

223.972.800 VNĐ
Ask a question
TTS00918
In stock
+
ManageEngine Firewall Analyzer là một công cụ dựa trên web để quản lý thay đổi, phân tích cấu hình, kiểm toán bảo mật của các thiết bị Tường lửa, giám sát băng thông và báo cáo bảo mật. Ứng dụng phần mềm phân tích các cấu hình thiết bị Tường lửa, quản lý các thay đổi cấu hình và kiểm tra bảo mật của thiết bị. Nó thu thập, phân tích và lưu trữ nhật ký từ các thiết bị bảo mật vành đai mạng và tạo báo cáo.

At the same price!

231.884.000 VNĐ
ArtiosCAD Prime
TTS02462
232.812.000 VNĐ
Ekahau Pro
TTS02971
213.904.000 VNĐ