Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine Desktop Central MSP Mobile Device Management Addon - Professional Edition

29.208.800 VNĐ
Ask a question
TTS00946
In stock
+
ManageEngine Desktop Central MSP là phần mềm Windows Desktop Management dựa trên web giúp các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý quản lý hiệu quả máy tính để bàn và máy chủ của khách hàng của họ. Nó cung cấp các chức năng quản lý máy tính để bàn tích hợp như Phân phối phần mềm, Quản lý bản vá, Quản lý tài sản CNTT, Điều khiển từ xa, Cấu hình và Công cụ hệ thống.

At the same price!

29.997.600 VNĐ
27.840.000 VNĐ
27.840.000 VNĐ