Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine Browser Security Plus - Professional Edition

17.214.400 VNĐ
Ask a question
TTS00856
In stock
+
ManageEngine Browser Security Plus là một giải pháp doanh nghiệp giúp quản trị viên CNTT quản lý và bảo mật các trình duyệt trên các mạng. Nó cho phép họ thực thi các chính sách bảo mật, kiểm soát các tiện ích mở rộng và trình cắm trình duyệt, hộp cát và trình duyệt doanh nghiệp khóa và cũng đảm bảo tuân thủ các cấu hình trình duyệt được thiết lập để bảo vệ mạng của họ khỏi các mối đe dọa dựa trên trình duyệt.

At the same price!

16.588.000 VNĐ
17.121.600 VNĐ
17.330.400 VNĐ