Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine ADSelfService Plus Professional Edition (Annual Subscription)

31.876.800 VNĐ
Ask a question
TTS00820
In stock
+
ManageEngine ADSelfService Plus là một giải pháp quản lý mật khẩu tự phục vụ tích hợp Active Directory và giải pháp đăng nhập một lần. Nó cung cấp dịch vụ tự phục vụ mật khẩu, nhắc nhở hết hạn mật khẩu, cập nhật thư mục tự phục vụ, đồng bộ hóa mật khẩu đa nền tảng và đăng nhập một lần cho các ứng dụng đám mây.

At the same price!

33.280.632 VNĐ
Alchemer Professional
TTS03029
30.856.000 VNĐ
CAD DWG Drawing Protector
TTS00603
33.408.000 VNĐ