Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine ADAudit Plus Standard Edition (Annual Subscription)

15.868.800 VNĐ
Ask a question
TTS00816
In stock
+
ManageEngine ADAudit Plus là một giải pháp phân tích hành vi người dùng và kiểm toán thay đổi thời gian thực, giúp giữ cho Active Directory, Azure AD, máy chủ thành viên, máy chủ tệp và máy trạm của bạn được bảo mật và tuân thủ.

At the same price!

16.588.000 VNĐ
16.008.000 VNĐ
DraftSight Premium
TTS02549
15.080.000 VNĐ