Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Virtual Machinery JHawk (Site License)

13.920.000 VNĐ
Ask a question
TTS01269
In stock
+
JHawk là công cụ phân tích mã tĩnh hàng đầu - tức là nó lấy mã nguồn của dự án của bạn và tính toán các số liệu dựa trên nhiều khía cạnh của mã - ví dụ: khối lượng, độ phức tạp, mối quan hệ giữa lớp và gói và mối quan hệ trong các lớp và các gói.

At the same price!

14.455.224 VNĐ
13.688.000 VNĐ