Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Forcepoint Data Guard

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01495
In stock
Forcepoint Data Guard cho phép truyền dữ liệu hai chiều rất phức tạp, tự động - bao gồm cả video phát trực tuyến thời gian thực - giữa nhiều miền và nhắm đến các yêu cầu bảo mật đảm bảo cao được tìm thấy trong môi trường chính phủ. Với nhu cầu hợp tác an toàn và chia sẻ thông tin tiếp tục tăng giữa và trong các cơ quan chính phủ. Để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm này khỏi mối đe dọa dai dẳng của cuộc tấn công mạng, xâm nhập và mất dữ liệu, chỉ nên sử dụng các phương pháp an toàn nhất. Việc chia sẻ và di chuyển dữ liệu là điều cần thiết để thực hiện nhanh chóng và chính xác. Forcepoint Data Guard là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu cầu mức độ bảo vệ dữ liệu nhạy cảm cao nhất để bảo mật quốc gia và nhiệm vụ.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất