Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Enterprise Architect - Corporate Edition

8.328.800 VNĐ
Ask a question
TTS01122
In stock
+
Enterprise Architect - Corporate Edition bao gồm tất cả các tính năng của phiên bản Pro, với khả năng bổ sung để sử dụng nhiều loại DBMS khác nhau cho kho lưu trữ mô hình được chia sẻ. Cũng bao gồm các công cụ bảo mật, kiểm toán và hợp nhất dựa trên vai trò để quản lý người dùng đồng thời. Phiên bản này dành cho các đội lớn hơn yêu cầu kiểm soát chi tiết trong môi trường mô hình được chia sẻ.