Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

English Study 4.1 Headway

162.400 VNĐ
Ask a question
TTS00125
In stock
+

English Study 4.1 Headway

Chương trình học tiếng Anh dành cho người Việt Nam

English Study gồm có:

     * 7 từ điển để tra cứu, bao gồm:   

 

          - Từ điển Anh-Việt với khoảng 140.000 từ có phát âm với khoảng 2.000 hình           minh họa.                                                                                      

          

          - Từ điển Việt-Anh với hơn 90.000 mục từ tra cứu.

 

          - Từ điển đồng ngữ phản nghĩa.

 

    - Từ điển phân loại từ (Lexicon dictionary).

 

          - Từ điển cách dùng từ (Word Usage dictionary).

 

          - Từ điển tiếp đầu ngữ (Prefixes dictionary).

 

    - Từ điển tiếp vĩ ngữ (Suffixes dictionary).

 

     * Văn phạm tiếng Anh vỡ lòng (ABC Gammar)

 

     * Văn phạm chuyên sâu (Gammar In Use)

 

     * Tập đọc sách tiếng Anh (Reading Practice)

 

     * Hỗ trợ viết tiếng Anh (Writing Assistant)

 

     * Học đàm thoại và giao tiếp tiếng Anh (Say It Naturally)

 

     * Luyện nghe theo hai giáo trình:

 

          - Headway

 

    - Here and There

 

     * Công cụ học từ vựng hàng ngày (Vocabulary Study)

 

     * Trò chơi ô chữ tiếng Anh (Crossword Game)