Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

DevComponents DotNetBar for WPF

6.932.160 VNĐ
Ask a question
TTS00800
In stock
+
DevComponents DotNetBar cho Windows Forms là hộp công cụ gồm hơn 50 thành phần tuyệt đẹp giúp bạn tạo giao diện người dùng chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Trong số nhiều điều khiển, nó bao gồm các menu và thanh công cụ kiểu Office 2010 Ribbon, Office 2007, 2003 và VS.NET 2005, điều khiển bảng đa chức năng, điều khiển Docking, Ngăn điều hướng và nhiều, nhiều hơn nữa ...