Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ChildWebGuardian PRO

807.360 VNĐ
Ask a question
TTS00345
In stock
+
ChildWebGuardian PRO là phần mềm lọc được thiết kế để cung cấp sự an toàn cho trẻ em trên Internet. Là một gói phần mềm được tích hợp trong hệ thống và bao gồm một số chức năng kiểm soát. Chẳng hạn như bộ lọc nội dung, trình chặn khiêu dâm, kiểm soát của phụ huynh, chặn URL, chặn truy cập Internet, kiểm soát trò chơi. Chương trình này theo dõi và kiểm tra nội dung của mỗi trang web mà đứa trẻ truy cập. Nếu chương trình tìm thấy một số nội dung tục tĩu (đặc trưng của nội dung khiêu dâm, bạo lực, giáo phái, v.v.), ChildWebGardian PRO sẽ ngay lập tức chặn xem các trang đó.

At the same price!

ReaGIF Pro edition
TTS01302
835.200 VNĐ
810.840 VNĐ
Avira Antivirus Pro
TTS02784
835.200 VNĐ