Nagios

Nagios là một hệ thống giám sát mạnh mẽ cho phép các tổ chức xác định và giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng CNTT trước khi chúng ảnh hưởng đến các quy trình kinh doanh quan trọng.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1999, Nagios đã phát triển và góp mặt trong hàng ngàn dự án được phát triển bởi cộng đồng Nagios trên toàn thế giới. Nagios được chính thức tài trợ bởi Nagios Enterprises, nơi hỗ trợ cộng đồng theo nhiều cách khác nhau thông qua việc bán các sản phẩm và dịch vụ thương mại của mình.

Nagios giám sát toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn để đảm bảo các hệ thống, ứng dụng, dịch vụ và quy trình kinh doanh luôn hoạt động tốt. Trong trường hợp xảy ra sự cố, Nagios có thể cảnh báo cho nhân viên kỹ thuật về vấn đề này, cho phép họ bắt đầu chạy các quy trình khắc phục trước khi mất điện ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, người dùng cuối hoặc khách hàng. Với Nagios, bạn sẽ không bao giờ phải giải thích lý do tại sao một sự cố làm ngừng hoạt động cơ sở hạ tầng gây tổn thương đến tổ chức của bạn.

There are no products in this section