MDaemon Technologies

MDaemon Technologies (tiền thân là Alt-N Technologies) phát triển phần mềm mail server và giải pháp bảo mật email cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu. Được thành lập vào năm 1996, các sản phẩm của công ty được các tổ chức tại hơn 140 quốc gia và 25 ngôn ngữ tin cậy. Một số sản phẩm chủ lực của MDaemon Technologies: MDaemon Messaging Server và SecurityGateway cho Email Servers có thể được triển khai trong môi trường ảo, lưu trữ trên đám mây hoặc trong nội bộ. Các sản phẩm của công ty bao gồm các công nghệ bảo mật mới nhất và chỉ yêu cầu kỹ năng quản trị tối thiểu để vận hành và bảo trì. Công ty sử dụng một mạng lưới các nhà phân phối và đại lý toàn cầu để bán và hỗ trợ các sản phẩm của mình.

Ngày 2/1/2018, Alt-N Technologies đã thông báo rằng, tên hợp pháp của Công ty sẽ là MDaemon Technologies và sẽ bắt đầu kinh doanh dưới tên công ty mới, có hiệu lực ngay lập tức.

There are no products in this section