Kerio

Tại Kerio, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối, giao tiếp và cộng tác an toàn. Chúng tôi tập trung vào việc phát triển cho công nghệ trở nên linh hoạt, dễ tiếp cận và dễ sử dụng hơn.

Kerio cung cấp các giải pháp cải thiện năng suất kinh doanh một cách an toàn, đơn giản cho hơn 60.000 doanh nghiệp và hàng triệu người dùng trên toàn cầu. Các giải pháp email, UTM / tường lửa, VoIP và các giải pháp cộng tác đã giành giải thưởng của chúng tôi được phân phối thông qua mạng lưới hơn 6.500 đối tác đại lý. Kerio là một phần của gia đình GFI Software.

Không có sản phẩm trong phần này