Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Red Hat Enterprise Linux Workstation, Standard

9.024.800 VNĐ
Ask a question
TTS01390
In stock
+
Ngăn chặn khai thác bảo mật giữa các ứng dụng đang chạy trong cửa sổ riêng biệt hoặc cũng trên máy tính.Mỗi thuê bao bao gồm 1 quyền vật lý để sử dụng với máy trạm kim loại trần và 1 quyền khách để sử dụng với máy ảo chạy trên cùng một máy trạm.

At the same price!

9.048.000 VNĐ
8.676.800 VNĐ
9.164.000 VNĐ