Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Yenka Programming (Site Licence)

16.564.800 VNĐ
Ask a question
TTS01252
In stock
+
Yenka Programming là một cách thức mới thú vị để giới thiệu lập trình máy tính.
Phần mềm cho phép sinh viên sử dụng sơ đồ đơn giản để điều khiển nhân vật người hoặc hoạt hình trên màn hình.
Giao diện đơn giản của làm cho Yenka Programming phù hợp với ngay cả học sinh tiểu học. Tuy nhiên, phần mềm cũng đủ linh hoạt để sử dụng tại trường trung học.

At the same price!

16.588.000 VNĐ
17.121.600 VNĐ
17.330.400 VNĐ