Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Yenka Mathematics (Site Licence )

16.564.800 VNĐ
Ask a question
TTS00443
In stock
+
Yenka Mathematics cho phép bạn thử nghiệm dễ dàng các mô hình toán học 3D, để tìm hiểu về thống kê, xác suất, hình học và tọa độ.
Phần mềm có thể được sử dụng như một công cụ trình diễn linh hoạt - ví dụ, trên bảng trắng. Ngoài ra, sinh viên có thể tự sử dụng Yenka để học bằng cách thử nghiệm trong thế giới 3D của Yenka.
Yenka Mathematics bao gồm một loạt các bài học và hoạt động được dựng sẵn mà bạn có thể sử dụng trong các bài giảng của mình, ngoài ra còn có một bộ video đào tạo để giúp bạn bắt đầu.
Cả giáo viên và học sinh đều có thể sử dụng phiên bản đầy đủ của Yenka Mathematics tại nhà, hoàn toàn miễn phí.

At the same price!

16.588.000 VNĐ
17.121.600 VNĐ
17.330.400 VNĐ