Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Yenka Chemistry (Site Licence)

16.564.800 VNĐ
Ask a question
TTS00444
In stock
+
Yenka Chemistry là một phòng thí nghiệm ảo hoàn chỉnh. Nó cho phép bạn mô phỏng các thí nghiệm một cách an toàn và dễ dàng, lựa chọn từ hơn 100 hóa chất, kiểm soát số lượng và nồng độ bạn sử dụng.
Bao gồm một loạt các bài học và hoạt động được dựng sẵn, và một bộ video đào tạo, để giúp bạn bắt đầu.
Phần mềm có thể được sử dụng như một công cụ trình diễn linh hoạt - ví dụ, trên bảng trắng. Ngoài ra, sinh viên có thể tự sử dụng Yenka để học bằng cách thử nghiệm trong thế giới 3D của Yenka.
Cả giáo viên và học sinh đều có thể sử dụng phiên bản đầy đủ của Yenka Chemistry tại nhà, hoàn toàn miễn phí.

At the same price!

16.588.000 VNĐ
17.121.600 VNĐ
17.330.400 VNĐ