Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Wing Gateway

16.676.160 VNĐ
Ask a question
TTS01460
In stock
+
Wing Gateway là mô đun chuyển đổi dự phòng và cân bằng hiệu suất cao cho Máy chủ FTP FTP, nó tránh mở các cổng vào không cần thiết và ngăn dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong DMZ và có thể cung cấp chức năng proxy ngược cho tất cả các giao thức được hỗ trợ của WingFTP - FTP / FTPS / SFTP / HTTP / HTTPS, khách hàng chuyển tệp qua Cổng Gateway sẽ có cùng trải nghiệm như kết nối trực tiếp với WingFTP. Wing Gateway cũng hỗ trợ cân bằng tải để phân phối các kết nối đến cho nhiều máy chủ WingFTP, cho phép bạn dễ dàng và linh hoạt thêm hoặc xóa nút WingFTP mà không cần dừng dịch vụ. Để đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng cao, bạn có thể sử dụng tính năng "Chuyển đổi dự phòng" cho một nút máy chủ, sau đó nếu nút đang chạy bị lỗi hoặc bị hỏng, nút chuyển đổi dự phòng sẽ tiếp tục.

At the same price!

16.588.000 VNĐ
17.121.600 VNĐ
17.330.400 VNĐ